Agrigirişim Tarım, Gıda, Hayvancılık Sektörü Prototip Geliştirme ve Ticarileştirme Programı

Tarım, gıda ve hayvancılık alanında konsept , ürün, servis veya çözümlerin geliştirilmesini ve ticarileşmesini desteklemek amacıyla başlatılan Agrigirişim Tarım, Gıda, Hayvancılık Sektörü Prototip Geliştirme ve Ticarileştirme Programı akademisyen ve firmaları bekliyor.
Program kapsamında verilecek ücretsiz destekler;
 • Eğitimler İhtiyaçlarınız doğrultusunda
  • Müşteri İlişkileri
  • Marka Oluşturma
  • Satış ve Pazarlama
  • Girişimcilik
  • İş Geliştirme
  • Stratejik Planlama
  • Patentleme
  • Ticarileştirme
  • Fikri Mülkiyet
  • Genetik teknolojiler ile sürdürülebilir tarım
  • Agrigenomik sektörü için prototip ve kit geliştirme
  • Yeni nesil dizileme yöntemleri
gibi birçok eğitim programı katılımcılara ücretsiz olarak sunulacaktır.
 • Mentorluk
Agrigenomik Merkezi tarafından alanında uzman, akademisyen ve sektör temsilcileri ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda katılımcılarla mentor eşleştirmeleri yapılarak; program boyunca belirlenen ilerleme planı çerçevesinde sizlere uzmanlarla birlikte çalışma fırsatı sağlanacaktır.
 • Fikri Sınai Haklar konusunda danışmanlık hizmeti
İsteyen katılımcılarımıza alanında uzman danışmanlarımız tarafından patent, faydalı model, marka başvurusu, lisanslama gibi konularda ücretsiz destek hizmeti verilecektir.
 • Kuluçka ve Prototip Geliştirme Atölyesi Fırsatı
Katılımcılarımız Agrigenomik Merkezi kuluçka merkezi altyapısından ve prototip geliştirme atölyesinden bu program süresince ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.
 • Yatırımcılara, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarına erişim imkanı
Tüm katılımcılarımıza, yatırımcı ağlarına, ulusal ve uluslararası fon destek programlarına erişim ve başvurma süreçleri konusunda deneyimli ekibimiz ile destek verilebilecektir.
KATILIM KOŞULLARI
 
Biyoteknoloji, biyoinformatik, hayvan ve bitki genetiğine dayalı uygulamalar ile gıda vediğer tarımsal uygulamalar konusunda herhangi bir iş fikri, projesi, prototipi veya ürünü olan tüm öğrenci, akademisyen, girişimci veya küçük ve orta ölçekli firmalar programa başvurabilirler.
 
BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR.
 

 
 
Bilgi ve iletişim için: agrigenom@ankarateknokent.com
 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Teknokent
Rekabetçi Sektörler Programı