Biz Kimiz?

Agrigenomics Hub Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tarımsal üretimde yenilik olarak yeni Tarımsal Gıda sistemleri benimsenmektedir. Türkiye'de biyoteknolojilerin Tarımsal Gıda sektörlerinde kullanılması için dünya çapında yeni bir Biyoteknoloji araştırma inovasyon tesisi kurulmuştur. Söz konusu Tesis, Ar-Ge sektörleri için genomik biyoteknoloji uygulaması hakkında bilgi, eğitim ve ortak projeler için Ulusal alan olarak ve yeni Tarımsal Gıda araştırmalarını veya iş fikirlerini ticari sonuçlara dönüştürmekle ilgilenen KOBİ işletmeleri için geliştirilmektedir.

Biyoteknoloji [Genom Bilimi] Tesisi, yeni Biyoteknoloji [Genom Bilimi] ürünlerinin tasarlanması, prototiplenmesi ve denenmesi için Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen ortağı olma misyonunun 2. aşamasındadır. Aşama 2, Tarımsal Gıda sektörlerindeki uygulamalar için hizmet merkezini teşkil ediyor. Bununla birlikte, araştırmacılar ve ticari işletmeler için analiz, test ve rehberlik hizmetleri sağlayacak niteliktedir.

Bu yeni Biyoteknoloji [Genom Bilimi] Tesisi, Tarımsal Genom Merkezi olarak bilinmektedir. Tarımsal Genom Merkezi’nin amacı, Türkiye'nin Tarımsal Gıda sektörlerindeki KOBİ'lerin Ar-Ge, ürün geliştirme ve rekabet gücünü artırmaktır. Bunun için Tarımsal Genom Merkezi, bölgemizde başka yerde bulunmayan benzersiz ve yenilikçi bir hizmet portföyüne ve yüksek teknoloji ürünü ekipmana sahiptir.

Hub'ın şu anda çekirdek yönetim grubu olarak iki işlevsel ortağı vardır. Bunlar Teknik Operasyonel Ortak, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Evrimsel Genetik Laboratuvarı [eGL] ve Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi [TTO] olarak İdari Ortak şeklindedir.

Bu ilk aşamalarda Tarımsal Genom Merkezimiz Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmekte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmekte ve Ankara Üniversitesi Teknokent tarafından yürütülmektedir.

AB/Türkiye sponsorlarının desteğinden yararlanmak ve Merkezi verimli ve karlı bir işletme olarak devam ettirmek üzere, Merkezin yönetim ve operasyonel yapı modeli, Teknoloji uygulamasında mükemmellik ve Müşteri hizmetlerinde mükemmellik odağına sahiptir.

Tarımsal Genom Merkezi’nin sürdürülebilir vizyonu, aşağıdaki kilit hedeflerin yerine getirilmesi üzerine kurulmuştur: Korunabilecek ve ruhsatlandırılabilecek keşifleri belirlemede araştırmacılarımızı desteklemek; Fikri mülkiyet hakları konusunda araştırmacıların farkındalığını artırmak, fikri mülkiyet haklarının etkin yönetimini sağlamak; Daha güçlü akademi – sanayi işbirliği mekanizmaları geliştirmek; Tarımsal Gıda sektörlerinde girişimciliği teşvik etmek; KOBİ'lerin genomik biyoteknolojiyi iş sistemlerine adapte etmeleri için geçiş mekanizmalarını desteklemek ve İşletmelerle girişimcilik konusunda Fakülte ve Araştırmacıların yanı sıra öğrencilerin yeteneklerini desteklemek.

KOBİ'lerin Tarımsal Genom Merkezi ile birlikte geliştirilmesi ve etkileşim içinde ortakları vasıtasıyla Türkiye'deki Tarımsal Gıda sektörleri için elde edilecek kazanım, büyümeye yönelik üretim maliyetlerini düşürmeye yol açabileceğinden, tarım sistemlerinde genomik biyoteknoloji kullanımına geçişi benimsemektir; tarım mallarının kalitesini artırmak ve yeni ürünün pazara çıkış süresini hızlandırmak şeklindedir.

Ankara Üniversitesi Teknokent'in Tarımsal Genom Merkezi, Tarımsal Gıda sektörü ticari işletmeler ve araştırmacılara, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için yüksek teknoloji yenilikleri iş süreçlerine geliştirmeleri ve uygulamaları açısından birinci sınıf ve benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Sürekli olarak, herkesin genom biyoteknolojilerini işletmelerine ve işlerine entegre etmesine yardımcı olacak özel yenilikçi çözümler sağlamak.

MİSYONUMUZ

Yenilikçi genom biyoteknoloji çözümleri aracılığıyla sürdürülebilir tarımı geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ

Kalite, Tutku, Yenilik, Güven, Yetenek.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize faydalı hizmetler sunmak amacıyla, mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, öncelikle tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için;

Sağladığımız hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak; bu eğitimlerin sağladığı faydalar doğrultusunda toplumun kalite sistemi ile ilgili bir farkındalık oluşturmak ve bunun şirket içinde yayılmasını sağlamak,

ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,

Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,

Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır.

 

Genel Müdür

 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Teknokent
Rekabetçi Sektörler Programı