KOBİ ve Girişimciler Portalı

AgriGx, prototip denemeler ve ticarileşme öncesi fikri mülkiyet hakları (IP) analizi yoluyla ticari ve akademik Ar-Ge gruplarına Konsept ve Fikirlerin ticarileşme kanallarına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Bu destek hizmetleri, Bilimsel Uzmanlar ve İş Geliştirme Uzmanlarının rehberliğinde ve Ankara Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile birlikte AgriGx aracılığıyla koordine edilmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Teknokent
Rekabetçi Sektörler Programı